NASZA WIZJA

Pragniemy stać się międzynarodowym punktem odniesienia w sektorze, w którym działamy zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi w produkcji, stale wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Chcemy zarazem budować naszą markę na podstawie naszych umiejętności technicznych poprzez świadczenie usług najwyższej jakości dla naszych klientów i społeczności.

NASZA MISJA

Pomnażanie wartości dla akcjonariuszy, z poszanowaniem społeczności i przyszłości, w sposób społecznie odpowiedzialny.

NASZE WARTOŚCI

Uznając, że budowanie silnej tożsamości i kultury jest konieczne dla realizacji stojących przed nami wyzwań, Grupa Mota-Engil oraz jej interesariusze podzielają następujące wartości:

AMBICJA

Stałe pragnienie do tego, by robić więcej i lepiej, z odwagą i pewnością siebie stawiać czoła teraźniejszości i przyszłości oraz podejmować w sposób zdecydowany i zaangażowany nowe wyzwania, które przyczyniają się do rozwoju Grupy.

UCZCIWOŚĆ

Wybieranie drogi opartej na wartościach takich jak uczciwość, prawda, lojalność, sprawiedliwość i prawość w codziennym postępowaniu każdego z nas.

SPÓJNOŚĆ

Zagwarantowanie, że wyznaczone ambitne cele zostaną osiągnięte dzięki pracy wszystkich jednostek biznesowych oraz że witalność Grupy wynika z połączenia mądrości i siły niezbędnego do sprostania nowym wyzwaniom.

DUCH GRUPY

Konsolidacja poczucia przynależności, szacunku dla różnic, lojalności i wzajemności w globalnym i kulturowo zróżnicowanym kontekście, duma z naszej przeszłości i pozytywne spojrzenie na przyszłość.

AMBICJA

Stałe pragnienie do tego, by robić więcej i lepiej, z odwagą i pewnością siebie stawiać czoła teraźniejszości i przyszłości oraz podejmować w sposób zdecydowany i zaangażowany nowe wyzwania, które przyczyniają się do rozwoju Grupy.

UCZCIWOŚĆ

Wybieranie drogi opartej na wartościach takich jak uczciwość, prawda, lojalność, sprawiedliwość i prawość w codziennym postępowaniu każdego z nas.

SPÓJNOŚĆ

Zagwarantowanie, że wyznaczone ambitne cele zostaną osiągnięte dzięki pracy wszystkich jednostek biznesowych oraz że witalność Grupy wynika z połączenia mądrości i siły niezbędnego do sprostania nowym wyzwaniom.

DUCH GRUPY

Konsolidacja poczucia przynależności, szacunku dla różnic, lojalności i wzajemności w globalnym i kulturowo zróżnicowanym kontekście, duma z naszej przeszłości i pozytywne spojrzenie na przyszłość.