Grupa Mota-Engil ma ponad 70 lat doświadczenia biznesowego, odznacza się duchem przedsiębiorczości i ciągłym szukaniem nowych perspektyw rozwoju i innowacji.

Jako lider na rynku portugalskim z ugruntowaną pozycją w szeregach 30 największych europejskich grup budowlanych, Grupa Mota-Engil jest obecna w 28 krajach znajdujących się w trzech regionach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Dzięki udziałom w ponad 200 przedsiębiorstwach, Mota-Engil zajmuje pozycję na rynku zgodnie z wartościami i tożsamością kulturową organizacji, opierając się na wyjątkowej i zintegrowanej strategicznej wizji przyszłości Grupy Mota-Engil: spółki, która będzie stawać się jeszcze bardziej międzynarodowa, innowacyjna i konkurencyjna na skalę światową.

 

Zobacz prezentację instytucjonalną Grupy Mota-Engil.

 

As a leader in Portugal with a consolidated position in the ranks of the 30 largest European construction groups, Mota-Engil is making its mark in 28 countries, in three distinct geographical areas – Europe, Africa and Latin America. 

 

With holdings in over 200 companies, Mota-Engil assumes aa position in the market according to the values and cultural identity of the organisation, grounded in a unique and integrated strategic vision for the Mota-Engil of the future: a more international, innovative and competitive Group on the global scale.

See the institutional presentation of the Mota-Engil Group.