NASI PRACOWNICY

W kontekście rozwoju, dywersyfikacji i internacjonalizacji naszej działalności, Grupa Mota-Engil stara się przyciągać, odkrywać i wybierać najlepsze talenty, oferując zestaw możliwości w różnych regionach geograficznych i obszarach funkcjonalnych.