LEARN@ME

Grupy Mota-Engil koncentrują się na rozwoju młodych ludzi o wysokim potencjale, korzystając z różnych programów wyszukiwania i rozwoju talentów. Dzięki programowi Learn@ME zamierzamy:

> Znajdować studentów, którzy nadal zdobywają wiedzę na uniwersytetach (na szczeblu licencjackim lub magisterskim), zamierzających zdobyć doświadczenie na rynku pracy poprzez program nauczania lub staż letni.

> Promować pierwszy kontakt ze światem biznesu, przyjmując grupy studentów, którzy chcą poznać rożne obszary działalności Grupy Mota-Engil oraz główne wyzwania stojące przed naszym przedsiębiorstwem.

> Współpracować w ramach badań/projektów akademickich dotyczących różnych obszarów, wynikających ze ścieżki szkoleniowej, w których istotna jest wiedza Grupy Mota-Engil.

Rui Silva

Miałem okazję odbyć letni staż w jednej ze spółek należących do Grupy: Mota-Engil Engenharia.
Miałem przyjemność pracować w terenie, w otoczeniu doświadczonych profesjonalistów, którzy byli niezwykle otwarci. Byli to specjaliści z różnych dziedzin, którzy dzielili się ze mną cenną wiedzą z zakresu inżynierii. Wiele się nauczyłem, zarówno pod względem technicznym, jak i osobistym.
Było to wspaniałe doświadczenie, które z pewnością przyczyni się do mojego rozwoju jako przyszłego inżyniera budownictwa lądowego i wodnego.

Mandy Yang

Grupa Mota-Engil umożliwia stażyście dynamiczne zdobywanie wiedzy, a zarazem jest też źródłem niezapomnianych przeżyć. Lato przepracowane w Grupie Mota-Engil dało mi możliwość zdobycia ważnych umiejętności od moich współpracowników, a także wnoszenie swoich własnych pomysłów i spojrzeń na problemy. Przede wszystkim Mota-Engil naprawdę troszczy się o swoich pracowników, a staż w tej wspaniałej firmie był okazją życia, którą bardzo sobie cenię. To doświadczenie przyśpieszyło mój rozwój zawodowy i zwiększyło moje pragnienie do samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań.

Rui Silva

Miałem okazję odbyć letni staż w jednej ze spółek należących do Grupy: Mota-Engil Engenharia.
Miałem przyjemność pracować w terenie, w otoczeniu doświadczonych profesjonalistów, którzy byli niezwykle otwarci. Byli to specjaliści z różnych dziedzin, którzy dzielili się ze mną cenną wiedzą z zakresu inżynierii. Wiele się nauczyłem, zarówno pod względem technicznym, jak i osobistym.
Było to wspaniałe doświadczenie, które z pewnością przyczyni się do mojego rozwoju jako przyszłego inżyniera budownictwa lądowego i wodnego.

Mandy Yang

Grupa Mota-Engil umożliwia stażyście dynamiczne zdobywanie wiedzy, a zarazem jest też źródłem niezapomnianych przeżyć. Lato przepracowane w Grupie Mota-Engil dało mi możliwość zdobycia ważnych umiejętności od moich współpracowników, a także wnoszenie swoich własnych pomysłów i spojrzeń na problemy. Przede wszystkim Mota-Engil naprawdę troszczy się o swoich pracowników, a staż w tej wspaniałej firmie był okazją życia, którą bardzo sobie cenię. To doświadczenie przyśpieszyło mój rozwój zawodowy i zwiększyło moje pragnienie do samodoskonalenia i podejmowania nowych wyzwań.